← Alla program

söndag
30 juni
17:15-18:45

PLATS:
Tavernatältet, Strandvägen 4.1

ARRANGÖR:
Nordiska ministerrådet och Rådet, Föreningen Norden i Sverige, Danska Ambassaden i Sverige

← Tillbaka

Yttrandefrihet och demokrati – en nordisk hårdvara värd att slåss för!

Det nordiska samarbetet bygger på starka värderingar: Alla människors lika värde, jämställdhet, öppenhet och yttrandefrihet. Hur kan vi i Norden bättre värna om gemensamma grundvärderingar, jobba för att trygga möjligheten för alla att påverka och vara delaktiga då tonen hårdnar i samhällsdebatten?

Programmet i Nordens tält i Almedalen 2019 inleds med en diskussion om demokrati, folklig förankring och allas möjligheter att på lika grunder påverka utvecklingen i samhället, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller ålder. Demokratins betydelse för välmående och framgång, både i Sverige och i övriga Norden, är ett centralt fokusområde under Sveriges presidentskap i Nordiska rådet. Men hur mår vår demokrati? Hur väl avspeglar politiken folkets vilja? Får också de unga, de nyinflyttade och de gamla sin röst hörd i Norden idag?

Medverkande:
Mary Gestrin, kommunikationschef, Nordiska ministerrådet och – rådet
Bertel Haarder, parlamentariker, Venstre i Danmark, Nordiska rådet
Henrietta Flodell, Sveriges ungdomsrepresentant i FN 2018, LSU
Anette Pettersson Fey, verksamhetschef, Institutet för demokrati och dialog
Amanda Lind, kultur – och demokratiminister

DELA: