← Alla program

tisdag
2 juli
19:00-20:45

PLATS:
Folkets bio i Visby, Adelsgatan 39

ARRANGÖR:
Statens konstråd

← Tillbaka

Television Without Frontiers

Välkommen till Visbyvisningen av verket Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson. Kvällen inleds med ett samtal som utforskar hur synen på mediers neutralitet och objektivitet har förändrats på senare år och vad konsten har eller kan ha för roll i en sådan situation. Kan ett konstnärligt gestaltande förhållningssätt få en mer central betydelse för public service när idén om en liberal och öppen offentlighet blir ifrågasatt? Hur kan i så fall public service utvecklas i en konstnärlig riktning? Och vad skulle ett sådant mer irrationellt och prövande format innebära för mediers och i synnerhet public services trovärdighet?

Television Without Frontiers är ett ovanligt konstprojekt av Andjeas Ejiksson som genomförts på uppdrag av Statens konstråd i form av en dokumentär performance i TV-format. Verket undersöker politiska föreställningar om Europa och den roll televisionen och framför allt public service har spelat för att skapa common ground.

Läs mer om projektet Television Without Frontiers här!

Medverkande:
Andjeas Ejiksson, konstnär
David Rynell Åhlen, fil.dr, konstvetenskap
Moderator: Lena From

DELA: