← Alla program

tisdag
2 juli
11:00-11:45

PLATS:
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

ARRANGÖR:
Länsteatrarna i Sverige

← Tillbaka

Statens mål siktar på månen men fastnar i nyponbusken

Idag är de kulturpolitiska målen väldigt högt satta och med de knappa resurser som finns så blir det allt svårare att nå dem, vilket inte alla heller gör. På den regionala nivån arbetar vi hårt för att bidra till att de kulturpolitiska målen uppfylls och är en viktig part i det hela, men vi finns i en kultursamverkansmodell där resurserna inte räcker till. Kultursamverkansmodellen har urholkats av att de statliga anslagen inte räknas upp. Vi är beredda att ta matchen och ge scenkonst till alla, men då måste vi ha resurserna till det.

Vad har staten för roll i detta ojämlika land?

Medverkande:
Thomas Sundström, teaterchef, Länsteatern på Gotland
Meit Fohlin, regionråd i opposition, 2:e vice ordförande region Gotland
Ulf Dernevik, politisk sakkunnig, kulturdepartementet
Moderator: Leonidas Aretakis

DELA: