← Alla program

onsdag
3 juli
09:30-10:30

PLATS:
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

ARRANGÖR:
Myndigheten för kulturanalys

← Tillbaka

Ökad delaktighet i kulturlivet – Varför är det viktigt och hur ska det åstadkommas?

Allas möjlighet att aktivt delta i kulturlivet har länge varit en kulturpolitisk målsättning. Men kultursektorn präglas alltjämt av stora skillnader i deltagande mellan olika grupper. Hur breddar vi deltagandet och varför är detta viktigt?

Kulturrådet och Statens konstråd har nyligen genomfört en satsning på ”kulturverksamheter i vissa bostadsområden”. Satsningen fick namnet Äga rum. Fokus har legat på ökad delaktighet i kulturlivet och ökat utbud av kultur. I syfte att stärka den demokratiska delaktigheten riktade sig satsningen till områden med lågt valdeltagande. Vilka är lärdomarna av satsningen för politiker och myndigheter? Myndigheten för kulturanalys presenterar sin utvärdering av satsningen med efterföljande panelsamtal.

Medverkande:
Lawen Redar (s), tredje vice ordförande, Kulturutskottet
Lotta Finstorp (m), Andre vice ordförande, Kulturutskottet
Simon Strömberg, Statens kulturråd
Sofia Lindström Sol, forskare, Högskolan i Borås
Pelle Amberntsson, utredare, analytiker, Myndigheten för kulturanalys
Moderator: Gunilla Kindstrand

DELA: