← Alla program

onsdag
3 juli
11:00-12:00

PLATS:
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

ARRANGÖR:
Myndigheten för kulturanalys

← Tillbaka

Kulturpolitikens hotade legitimitet – vem har ansvaret?

Kulturpolitiken i Sverige har på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Vilket ansvar har de olika politiska nivåerna för olika delmål och finns det områden där det kan göras en ny ansvarsfördelning mellan nivåerna?

I rapporten “Kulturanalys 2019” har vi på Myndigheten för kulturanalys överlämnat vår årliga lägesbedömning av kulturens utveckling i relation till de nationella kulturpolitiska målen till regeringen. Vid detta seminarium vill vi med utgångspunkt i rapporten och lägesbedömningen diskutera hur man kan förändra kulturpolitikens strukturer. De frågor vi ser som centrala och särskilt vill ta upp med en panel samt publik är balans mellan mål och resurser, kulturpolitikens legitimitet och fördelning av ansvar för de kulturpolitiska målen mellan politiska nivåer. Seminariet inleds med en presentation av rapporten och lägesbedömning och följs av ett panelsamtal.

Medverkande:
Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör, Botkyrka kommun
Anna Sibinska (mp), ledamot, kulturutskottet
Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola
Eva Bergquist, förvaltningschef, kulturförvaltningen, region Stockholm
Lotta Finstorp (m), andre vice ordförande, kulturutskottet
Sverker Härd, myndighetschef, Kulturanalys
Moderator: Jenny Johannisson

DELA: