← Alla program

onsdag
3 juli
13:00-14:00

PLATS:
Gotlands Museum, Bildstenshallen

ARRANGÖR:
Sveriges Museer

← Tillbaka

Kulturarv som berör och engagerar

Enligt Eurobarometern 2018 är svenskarnas engagemang i kulturarvet starkt i alla kategorier. Rätten till kultur är dessutom skyddat i vår grundlag och i deklarationen för de mänskliga rättigheterna beskrivs allas rätt till deltagande i kulturlivet, att njuta av konsten och dela vetenskaplig utveckling och få del av dess fördelar. Att få vetskap om, att förstå, att kunna besöka, att bruka, att utbyta och utveckla kulturarv och kulturella uttryck.

Hur kan museerna stärka samhället och hur kan museerna värnas och utvecklas inför framtiden? Vilken är politikernas roll här? Sveriges Museer har bjudit in Kulturutskottets presidium till ett samtal om kulturarvets betydelse i samhället.

Seminariet är en del av Museidagen, som äger rum den 3/7 mellan klockan 08.00 – 16.30 på Gotlands Museum.

Medverkande:
Christer Nylander (l), ordförande, kulturutskottet
Annicka Engblom (m), ledamot, kulturutskottet
Lawen Redar (s), 3:e vice ordförande, kulturutskottet
Moderator: Maria Jansén, ordförande, Sveriges Museer samt Mats Persson, generalsekreterare, Sveriges Museer

DELA: