← Alla program

tisdag
2 juli
09:00-09:45

PLATS:
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

ARRANGÖR:
Svensk Scenkonst

← Tillbaka

Hat och hot – så påverkas scenkonsten

Hur påverkas scenkonsten av en hårdare ton i det offentliga rummet? Har hatet och hotet mot organisationer, produktioner och enskilda medarbetare ökat? Vi lever i ett allt mer polariserat samhälle där medborgarna inte längre delar en gemensam berättelse om världen och dess utmaningar. En av scenkonstens uppgifter är att utmana, ställa de svåra frågorna och spegla dagens samhälle.

Vi får en nulägesanalys om hur de som hotar verkar och hur man kan rusta sig. Därefter berättar medlemmar från Svensk Scenkonst om sina erfarenheter av hat och hot. Avslutningsvis reflekterar en panel över berättelserna från scenkonsten om erfarenheter av hat och hot mot verksamheter och individer.

Medverkande:
Jeanette Gustavsdotter, VD, Tidningsutgivarna
Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst
Thomas Sundström, teaterchef, Länsteatern på Gotland
Moderator: Daniel Poohl, journalist, Expo

DELA: