← Alla program

tisdag
2 juli
14:00-15:00

PLATS:
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

ARRANGÖR:
Konstex genom Konstfack, Konstnärliga fakulteten GU, Kungl. Musikhögskolan

← Tillbaka

En demokratisk kulturpolitik kräver mer konst i skolan!

Den statliga rapporten Kulturanalys 2019 visar hur och varför de kulturpolitiska målen om jämlik tillgång till kultur inte uppnås. Flera samverkande faktorer försvårar idag utveckling, förnyelse och förverkligande av kulturpolitiken. En väg att kompensera för den ojämlika tillgången till kultur är att stärka konstens plats i utbildningssystemet: i grundskola och gymnasium, och att bredda rekryteringen till högre konstutbildningar. Kontakt med konst i skolan bidrar till att förbättra också andra skolresultat. Kontakten med konst, musik, och scenkonst måste grundläggas tidigt för att bidra till ett starkt, kreativt, innovativt och meningsfullt liv – och kulturliv – i framtiden, för alla. Hur når vi dit?

Medverkande:
Amanda Lind (mp), kultur- och demokratiminister
Sverker Härd, GD, Myndigheten för kulturanalys
Maria Lantz, rektor, Konstfack
Helena Wessman, rektor, Kungliga Musikhögskolan
Torbjörn von Schantz, rektor, Lunds universitet
Ylva Hofvander Trulsson, forskare i konstarternas pedagogik och sociologi, Lunds universitet
Moderator: Gunilla Kindstrand

DELA: