1% till Kulturen – Zara Kjellner

Zara Kjellner, författare

“Utan cash dör kulturen. Det är sant! Kulturen måste ha råd att göra trams och stordåd om vartannat. Som en schizofren ska den leda oss fel och sedan rätt. Kulturen måste ha råd att virra runt och gå vilse, att stå och vråla och sedan vara helt knäpptyst. Alla dessa vimsiga upptåg ska vi finansiera, desto vimsigare desto bättre! Lämnar vi kulturen åt marknaden sitter vi snart i en folktom galleria medan en hurtig entreprenör står på scen och berättar för oss om hur ”kreativitet” bäst kan användas för att maximera vinst. Kultur handlar inte om vinst utan om förlust, kulturen är den livsviktiga avgrund i vilken människan kan tappa bort sig själv och sedan återuppfinnas som en annan.”

Foto: Astrid Grelz