1% till Kulturen – Yvonne Rock

Yvonne Rock, grundare TYP kulturkapital

“1% för att kunna bjuda in det nya och oväntade!”