1% till Kulturen – Vilhelm Blomgren

Vilhelm Blomgren, skådespelare

“Vi borde satsa på kulturen för den bidrar till ett mer öppet och fredligt samhälle. Kulturen kan vara helt avgörande för en ung person. Det finns så många berättelser om det. Det kan handla om att en person som annars skulle utrycka sina känslor via exempelvis våld, plötsligt hamnar i ett sammanhang där hen får utlopp för känslorna via ett kulturutövande. Skådespela, sjunga eller spela gitarr. En person som kanske går i väldigt mörka tankar kan plötslig höra en text där allt plötsligt faller på plats. En låttext kan vara mer helande än en stor burk piller. Jag vågar påstå att kultur kan vara direkt livsviktigt.”