1% till Kulturen – Tobias Fröberg

Tobias Fröberg, musikproducent och låtskrivare

“Förutom hälsa och kärlek, vad är viktigare än kultur? Ett samhälle som genom kultur försöker nå alla sina medborgare är ett någorlunda friskt samhälle. Vi är tyvärr ganska långt därifrån i dag men satsas mer pengar på musik, konst och dans (och så vidare), kan kulturen likt vatten sippra ner i alla springor och ge fler människor möjlighet att uttrycka sig, att skapa sina världar – och därmed bli öppnare för andras. En av vår tids viktigaste uppgifter”