1% till Kulturen – Susanne Rydén

Susanne Rydén, VD Musik i Syd

“Varför är det så svårt att se en satsning på kultur som en investering istället för en kostnad?

Vilken ingång man än väljer lyser kulturens kraft och påverkan på vårt samhälle stark – som tillväxtfaktor, som hälsofrämjare, som en avgörande del för inlärning – men allra starkast i sin egen kraft.

Kulturen – konsten, är det som hjälper oss att lyfta blicken och se sammanhang, det är den som bygger broar och skapar sammanhållning, som stimulerar kreativiteten och hjälper oss att finna nya lösningar.

När FN:s barnkonvention blir lag den 1 januari 2020, fastställs vår skyldighet att främja barns rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet, just för att barn ska få växa. Så med 1% satsar jag på barnen och bygger ett kreativt och inkluderande samhälle där kulturens närvaro genomsyrar hela skolgången, från förskola till universitet.

Samtidigt låter jag förutsättningarna mellan landsbygd och i städer utjämnas, så att nära och starka upplevelser får stärka samförståndet och demokratin.”