1% till Kulturen – Stina Nilss

Stina Nilss, kulturarbetare och aktivist, Textival, RFSL Sjuhärad, queer*bygd

“I arbetet med att arbeta brett, intersektionellt, med mänskliga rättigheter – ja där om något behöv fler berättelser, fler konstformer och mer kultur. Vi möter hot och hat, och vi dras med motgångar som känns lite omöjliga att greppa. 2019 och den högerextrema mobiliseringen, som bland annat vill krossa oss som inte till hör det cisheteronormativa, växer. Bilden av vad landsbygder kan vara är snäv, utrymmena för samtal och platserna för normbrytare blir färre.
Jag ser konsten som vägen framåt, som ett av de medel som kan nyttjas för att lyfta alla berättelser som behöver lyftas. Och jag ser konsten och kulturen som det som behöver fortsätta finnas, enbart för att den finns och är, för att den i sitt varande bråkar med blickar och bilder och riktningar. För att demokratin behöver pratas om och gestaltas, olika liv som stökar med olika normer behöver ges utrymme, mänskliga rättigheter kan inte ses som självklara – trots att de är självklara. Där behövs mer poesi och fler sceniska dialoger. Därför behövs konsten och kulturen, kanske nu mer än någonsin.”