1% till Kulturen – Stig Hansén

Stig Hansén, ordförande i Författarcentrum Riks

“Litteraturen är till för alla åldrar! Därför ser Författarcentrum, som funnits sedan 1967, till att författare besöker åtminstone 600 bibliotek om året. Och att 200 000 skolbarn varje år möter en författare som lär de unga skapa sina egna berättelser. Om kulturen fick en procent skulle vi kunna inspirera ännu fler.”