1% till Kulturen – Stefan Hansen

Stefan Hansen, VD Unga Klara

“Bygg bort bristen på den offentliga konsten genom ett miljonprogram för kulturgarantier! Politiken, skolan och kulturaktörer har ett enormt ansvar för att säkerställa att alla barn oavsett bakgrund tillgängliggörs konstupplevelser och eget skapande. FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast alla barns rätt till kultur. I praktiken är den rätten avhängig hur väl vi vuxna axlar vårt ansvar att säkra denna rättighet.

Idag finns ett stort bortfall av missade möten med konsten och bildningen, där barns delaktighet ofta förutsätter den enskilde kulturintresserade lärare. Menar vi allvar när vi säger att kulturpolitiken skall möjliggöra högkvalitativ konst för alla barn oavsett boendeort och bakgrund, skulle en kulturbudget på 1% äntligen kunna på riktigt garantera en konstdistribution i form av kulturgarantier för varenda barn att ta del av kultur genom förskolan och skolan. Se där ett miljonprogram som på riktigt skulle bygga bort dagens ojämlikhet och orättvisa i tillgången till kultur för barn och unga!”

Foto: Johannes Tegnér