1% till Kulturen – Staffan Nilsson

Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

“Det finns kultur i hela landet, men storstadsregionerna är överfinansierade i förhållande till folkmängd. Till exempel gick 2016 hela 44 procent av statens kulturutgifter till Stockholms län.
Trots detta finns det ett rikt kulturliv på våra landsbygder och mindre orter. Civilsamhället, med studieförbunden som en viktig aktör, arrangerar omkring 375 000 kulturprogram i hela Sverige varje år, vilket gör att landsbygdsbor i genomsnitt har tillgång till fler kulturevenemang än vad storstadsbor har. Kulturen på våra landsbygder har byggt gemenskap, öppnat upp för nyanlända och bidragit till att göra våra bygder attraktiva att bo i.
Vi vill inte att det ideella kulturengagemanget ska upphöra. Men mer statliga pengar till kulturen på andra platser än storstadsområdena skulle bidra till ett bredare utbud, fler möjligheter och bättre tillgänglighet för olika former av kultur. Och det skulle sända den viktiga signalen att även landsbygdsbor har rätt till statligt finansierad kultur.”