1% till Kulturen – Sofie Haag

Sofie Haag, senior rådgivare, grundare och VD, From Sweden Productions

“En ökad investering i kultur ger hållbar avkastning på flera plan och bidrar till att uppnå FNs globala mål. Ett rikt kulturliv bygger broar, skapar mötesplatser och har av forskare påvisats bidra till bättre lärande och förbättrad hälsa. Kulturen hjälper oss förstå vår samtid och reflektera över oss själva och det som sker runt om oss. Kulturella och kreativa näringar bidrar också positivt till Sveriges och EUs ekonomi då det stärker Sveriges varumärke internationellt, skapar arbetstillfällen och bidrar till att öka regioners attraktionskraft och därmed möjligheten för företag och personer att etablera sig och bo där. Kulturdiplomati öppnar dörrar till andra kulturer och ökar därmed möjligheten för samverkan över landsgränserna.

Värdet av kultur kan mätas på olika sätt med såväl konstnärliga som ekonomiska mål, där ekonomiska subventioner är en viktig del för att alla ska få tillgång till kultur runt om i landet.
Kreativitet och innovation har också många synergier med entreprenörskap, där en del av de 1% med fördel skulle användas till att utbilda och stödja kulturentreprenörer att bli självbärande. Till sist vore en satsning på digitalisering, VR, AR och AI samt kryptovalutor inom kulturområdet en bra investering för att vara konkurrenskraftiga i ett samhälle där tekniken blir allt mer framträdande.”