1% till Kulturen – Siri Fagerudd

Siri Fagerudd, skådespelare

“Konst och kultur gör själen läskunnig. Det är ett grundläggande mänskligt behov.”

Foto: Agnes Johanna