1% till Kulturen – Sira Jokinen Lisse

Sira Jokinen Lisse, konstnär

“Jag har jobbat i över 20 år med konsten som en del i samhällsutvecklingen, för att främja demokrati, för att genom konsten ge en röst till människor vars röster sällan hörs. Nu senast med nyanlända kvinnor och deras barn genom konstprojektet ”Världens mammor”. Det är i skapandet vi möts, bygger broar över fördomar, övar språk och synliggör våra drömmar inför framtiden. Konsten/kulturen är oerhört viktigt för såväl individens som samhällets utveckling. Att satsa på konsten/kulturen är nödvändiga investeringar för framtiden. ”Det är inom kulturen människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan kan ta avstamp. Ett aktivt kulturliv där medborgarna kan mötas är därför ett fundament för en förankrad demokratisk utveckling” (Från SKL:s positionspapper kultur i det hållbara samhället 2009)”