1% till Kulturen – Simone Schmid

Simone Schmid, SCHMIDprojects, Arts & Cultural Management + initiativtagare till FLING

“Kultur är ett intellektuellt, emotionellt och kreativt andningsrum.

Medan vi stressar med att navigera genom djungeln av budskap som vill styra vårt beteende så erbjuder kultur ett utrymme för oss att stanna upp, tänka och vända på perspektiv. Här får vi tycka vad vi vill och känna hur vi mår. Det finns en kravlös frihet i kulturen som inte finns någon annanstans i våra uppstyrda liv.

Kulturen är en plats för skrikande glädje och djupaste sorg, för mörka tankar lika mycket som för gränslöst hopp. Den har samma stora register som vår mänskliga själ, och det finns inget annat uttryck som har förmågan att spegla människan i sin helhet lika väl.

Kulturen är samtidigt ett laboratorium där vi kan reflektera och diskutera den värdegrund vårt samhälle vilar på. Där vi kan testa idéer i ett skyddat rum och tänka kring samhällsutveckling utanför realpolitiken. Eller också tänka helt utanför våra vardagliga ramar. Att ha ett sådant rum till förfogande är en förutsättning för att det demokratiska samhället ska fungera, må bra och utvecklas långsiktigt.

Kulturen har alltså på flera nivåer en identitetsgrundande förmåga, många gånger utan att vi medvetet reflekterar över den, eftersom vi tar det för givet att kultur finns.

Men så är det inte. Kultur kostar. Och vi måste vara villiga att betala.

Det räcker inte med offentliga medel för att finansiera en stark kultursektor, det krävs fler intäktskällor för att kulturens ställning kan vara stark och oberoende. Men staten kan sända en viktig signal och sätta kulturen på kartan, för sin egen och alla vårs skull. Kultursektorn har varit dålig på att räkna på och kommunicera de värden den skapar. Jag är dock helt övertygad att satsningar på kultur betalar tillbaka mångdubbelt. Samhället krisar i många olika avseenden och kulturen har potentialen att agera socialt kitt som bidrar till att kommunicera, interagera, och att lösa problem.

Så se potentialen! Den är bra mycket mer värd än 1%!”