1% till Kulturen – Senait Tesfai

Senait Tesfai, samordnare för kulturdriven utveckling, Botkyrka Kommun

”Vi ska satsa på kulturen så att vi kan stötta unga kreatörer och unga som har ett intresse för kultur (vilket de flesta har) och erbjuda dem möjligheter till att experimentera med olika typer av kulturyttringar. Öka förståelsen för hur en söker kulturbidrag och andra stöd, få rätt information om utbildningar och tillgång till möjligheter där unga kan bredda sitt nätverk.

Många ser det som självklart att kulturen är för alla, men de flesta i kulturlivet har hamnat där för att de har föräldrar eller bekanta som är aktiva i kulturlivet. För andra kan det finnas en tröskel till kulturlivet. Att ens våga drömma om att jobba med kultur kunde jag känna var omöjligt som tonåring. Jag saknade information, möjligheten till att testa olika sätt att skapa kultur på och framförallt förebilder som jag kunde identifiera mig med. Det är viktigt att kunna möjliggöra för kreativitet och engagemang. ”