1% till Kulturen – Sarah Riedel

Sarah Riedel, artist

“För mig är kultur navet i ett välfungerande samhälle. Kultur får oss att tänka, utmanar vår fantasi, får oss att upptäcka nya aspekter i livet och hjälper oss att leva oss in i andra människors livsöden. Genom att få ta del av konst och kultur utvecklar vi vår empati, vår förståelse för världen och människors olikheter samt likheter. Kultur är inget som vi ytligt och objektivt kan mäta och stapla i diagram, utan tvärtom är kultur en mycket viktig källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett genuint engagemang, som är lika med samhällsdeltagande och demokrati.”

Foto: Ida Borg