1% till Kulturen – Sara Lönnroth

Sara Lönnroth, Verksamhetsledare Transit Kulturinkubator

“Tillsammans har vi beslutat att samhället behöver konst och kultur. Därför avsätter såväl riksdagen som regioner och kommuner skattemedel för det.

Trots detta är det framför allt yrkeskonstnärerna, inom alla discipliner, som finansierar stor del av den konst och kultur vi medborgare möter i samhället. Olikt många andra yrkesgrupper så får de alltför sällan ersättning för hela det arbete som krävs för att ett verk ska bli till, från idé till produktion av det slutliga verket. Resultatet blir att yrkeskonstnärerna, som ofta har lång och krävande eftergymnasial utbildning, faktiskt arbetar gratis för att du och jag ska få uppleva konst och kultur.

Konst och kultur är en förutsättning för utveckling av ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Yrkeskonstnärer är en förutsättning för att konst och kultur ska finnas i samhället. Därför är det inte rimligt att de inte får full ersättning för sitt yrkesutövande.

1% till konst och kultur ger rimligare yrkesförutsättningar för konstnärerna. Det skulle även sänka trösklarna för vilka som har möjlighet att välja detta yrke och i förlängningen skulle vi få ett mer diversifierat konst- och kulturutbud, som stärker samhällsutvecklingen ännu mer.”

Foto: Binyam Berhane