1% till Kulturen – Sara Edström

Sara Edström, ordf. KRO

“Jag drivs ju av den fasta övertygelsen att konst och kultur är absolut livsnödvändiga byggstenar i ett samhälle som vill vara fritt och öppensinnat och demokratiskt. I kulturen finns möjligheten att ställa frågor och vrida och vända på perspektiv utan att presentera några färdiga svar. Den som möts av kultur på en mer daglig basis övar upp en vana att se och reflektera och ifrågasätta. På så vis kanske människor blir lite mindre lättlurade när populistiska strömningar förespråkar en svartvit världsbild. Det är av största vikt för demokratin att politiker håller armlängds avstånd och att också politiker övar upp en vana att stå upp för konstens frihet även när det blåser snåla vindar.

Om jag framför allt pratar om bildkonstområdet så skulle ju en ökad kulturbudget i högre grad än i dag se till att ännu fler möts av konst i sin vardag. Jag vill inte att konsten ska vara något som bara de som redan har ett kulturellt kapital i ryggsäcken har tillgång till. Det är få som ifrågasätter barn och ungas rätt att uttrycka sig konstnärligt, men trots det måste vi ständigt kämpa för att bevara de estetiska ämnena i skolan t ex. Och för att fler unga ska hitta vägarna in i ett yrkesliv inom kulturen måste vi ju se till att detta yrkesliv är mänskligt hållbart med bra villkor.

Konstnärernas Riksorganisation arbetar för att konstnärernas inkomst av konstnärligt arbete ska öka. Vi anser det självklart att det som är bra för konstnärerna är bra för konsten. Vi kommer att fortsätta arbeta för att allt fler arrangörer och konstinstitutioner ska betala konstnärerna vettiga ersättningar för utfört arbete. Vi pushar på för att öka insikten om att konstnärligt arbete måste likställas med annat arbete. Att vi skakar av oss den gamla sega föreställningen om att det faktum att det är ett fritt konstnärligt skapande yrke liksom skulle kompensera de usla ekonomiska förutsättningarna.

En utökning av kulturbudgeten skulle helt enkelt stärka konstnärernas möjligheter att på ett mänskligt hållbart vis skapa mer och bättre konst som kommer än fler till del.”