1% till Kulturen – Razmus Nyström

Razmus Nyström, skådespelare, Dramaten

“Kultur ser jag som en given del av ett samhälle och en demokrati. Kulturen ifrågasätter makten och strukturer i ett samhälle och skapar på samma gång möten och dialog mellan människor. Kultur är och har alltid varit en avgörande del i alla civilisationer.

Som ej utkommen och vilsen tonåring var det kulturen och scenkonsten som gav mig mitt första, trygga sammanhang som fick mig att växa.

Med 1 % till kulturen skulle fler få möjlighet att ta del av och känna sig inkluderade. 1 % till kulturen skulle öka bredden och representationen av berättelser, utövare och perspektiv. Ett måste för att säkra kulturens samhälleliga roll i framtiden.”

Foto: Sören Vilks