1% till Kulturen – Py Huss-Wallin

Py Huss-Wallin, frilansande skådespelare och regissör

“Ett samhälle utan konst är fullkomligt meningslöst. 

En plats utan konst och kulturyttringar är en död plats. 

Ett folk som inte får inta och utöva kultur är ett dött folk. 

De fria tankarna och fantasin som konsten frammanar är nerven och pulsen i livet.

Det vill säga – det behövs inte mindre kultur – DET BEHÖVS MER!”