1% till Kulturen – Petra Huisman

Petra Huisman, konstnärlig ledare & Producent, Inkonst

“Att ta temperaturen på det fria kulturlivet är ett bra sätt att få reda på hur ett samhälle egentligen mår. Runtom i Europa tystnar nu de mångas röster och ersätts av några få högmälda stämmor. Vi ser de tendenserna även här. Att ge utrymme och resurser för vitt skilda aktörer att verka, utforska, utveckla och växa är en naturlig vitaminkur för ett välmående samhälle.
För kultur är inte enbart institutioner och arenor. Kulturen finns i källarlokaler, på torg, i gamla fabriker och i rivningskåkar. I sökande hjärtan och hjärnor. Platser som ofta prioriteras bort, både i fråga om utrymme och resurser. Där frodas återväxten. Där uppfinns framtiden. Utan det fria kulturlivet stannar samhällets kreativa kretslopp.”
Foto: Lamia Karic