1% till Kulturen – Peter Siepen

Peter Siepen, DJ

“Kultur är själens balsam och den kreativa stimulansens smörjmedel.
Ett samhälle utan kultur är som mat utan kryddor, en fisk utan vatten eller en relation utan kärlek . . .”