1% till Kulturen – Ninos Josef

Ninos Josef, chefredaktör på Kultwatch, dansare och skådespelare

“Det vi idag bevittnar är att det kulturpolitiska klimatet står still. När kulturinvesteringar benämns som bidrag och populistiska krafter plötsligt anförtror sig kulturen går respekten för det kulturella kretsloppet förlorat och dess samhälleliga påverkan hamnar i skuggan. Det är viktigt att tala klarspråk om hur kulturen är essentiell i vårt välfärdssystem där den bidrar till ekonomiska näringar, verkar i utbildande syfte för civilsamhället och är en ledande faktor för säkerställande av vår demokrati. Vi måste därför stå upp för att dess värde aldrig kompromissas och kräva en ökad investering för att hålla det kulturella kretsloppet vid liv.

Vidare handlar det om en rättvis och jämlik fördelning i planeringen av denna investering för att berika sektorn med nya erfarenheter långt bortom det traditionella och bygga ut strukturen av det kulturella kretsloppet till ett mer inkluderande sådant. Den homogena kultursektorn, vilken är ett resultat av systematiskt orättvis resursfördelning, är idag i behov av att marginaliserade perspektiv lyfts fram och prioriteras för att den fortsatt ska ligga som ett föredöme i framkant av samhällsutvecklingen.”

Foto: Dramaten/Sören Vilks