1% till Kulturen – Nina Rung

Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert

“Kultur kan på olika vis hantera, kommentera och utbilda i svåra samhällsfrågor som våld, övergrepp och skadliga normer på sätt som gör att det blir tillgängligt för många fler. Och dessutom nå många som inte annars alls skulle nås av budskapet! Ett exempel är hur en dokumentär om en mans våld mot en kvinna kan få sån genomslagskraft att fler engageras i frågan än 15 års statliga utredningar lyckats med.”