1% till Kulturen – Nils Landgren

Nils Landgren, artist och humanist, Redhorn Music AB

”Kultur är det kitt som binder ihop vårt samhälle, kultur är luften vi andas och energin som förser oss människor med själsligt bränsle som driver oss framåt uppåt i en alltmer polariserad värld där politiker med en tydlig agenda vill förminska kulturens betydelse och till och med avskaffa den.
Utan kultur dör vi. Och världen med oss. ”

Foto: Jörg Steinmetz