1% till Kulturen – Nasim Aghili

Nasim Aghili, konstnär, regissör, dramatiker och med i Konstgruppen Ful

“Genom konsten kan vi föreställa oss alla dom ordningar och verkligheter som annars berövas oss. Jag är född i ett land där förtryck, tortyr och lagförd tystnad överlevs via kultur. Här i Sverige ser vi däremot på kultur som en bonus, som dekoration, som lyx. Även om det självklart även här är grunden till allt gemensamt liv, till alla andetag som är fria. Kanske är det därför det är hotfullt för politiker att erkänna kulturens betydelse? För då skulle 1 % bara vara ett första steg i en omvälvande förändring som möjliggör mer värdiga förhållanden, mer hållbara liv.”