1% till Kulturen – Mirja Palo

Mirja Palo, sångerska och musiker

“Kultur är för mig att odla själen och att finna mening i tillvaron.
Ett ständigt sökande efter svar som ger upphov till nya frågor, en konstant längtan efter att lära mig mer, förfina och förbättra. Kulturen hjälper mig att bli mer närvarande, att formulera det som annars inte kan formuleras, att möta det som är svårt och att bygga broar mellan människor. Kulturen har fått mig att ständigt ifrågasätta, utforska, förstå och förlåta. Kulturen har gett mig en uppgift och ett syfte, ett mål och en mening. Kulturen har tröstat mig i stunder av sorg och den har skrattat med mig då livet varit glatt. Den har sett skammen i vitögat och den har motat bort ondskan. Kulturen har räddat mitt liv och den har fått mig att fortsätta kämpa och aldrig ge upp. Den har gett mig ett språk och uttryck att kommunicera och uttrycka mig med. Jag önskar att alla människor har rätt till att få utveckla sin kultur och odla sina själar till att bli så vackra och fulländade som den dag vi föds. En utökad kulturbudget skulle innebära mer möjligheter. För mig är det den enda rätta vägen till fred, frihet och alla människors lika värde”