1% till Kulturen – Mira Helenius Martinsson

Mira Helenius Martinsson, Tillträdande VD / Konstnärlig ledare Skånes Dansteater

“Jag är helt övertygad av att alla borde få dansa. Dansen ökar kunskapen om kroppen, om dess mekanismer, styrkor och svagheter. Jag vågar påstå att samhället såg annorlunda ut om intresset för rörelsen, rörligheten och kroppskännedomen tilläts ta plats i livet ut. Alla borde kunna forska på sin identitet, kreativitet, hitta sin egen konstnärliga röst och ha den demokratiska rätten att uttrycka sig själv. Dansen är en urkraft som finns i vår DNA.

Dansens infrastruktur är fortfarande svag. Det saknas helt enkelt resurser, tillfällen och kunskap. Vi behöver tillsammans arbeta för att öka finansieringen, vilket i sin tur skapar fler möjligheter, möten och upplevelser. Allt för ett hållbart samhälle samt konstformens och individernas utveckling.

Mer dans åt folket!”

Foto: David Thibel