1% till Kulturen – Minna Palmqvist

Minna Palmqvist, designer och konstnär, driver Studio Minna Palmqvist

“Kulturen – konsten, färgerna, formerna, ljuden, stroferna – ger tillgång till ett språk bortom det verbala.
För mig fungerar det som ett verktyg för att väcka känslor, tankar och idéer som annars kan vara svåra att ge uttryck för och att ens ta upp;
ett utrymme att undersöka och ifrågasätta med tillåtelse att vara motsägelsefull och rakt av emotionell.
Jag tror på kulturen som en typ av kollektiv terapi.
För ett välmående samhälle där tankar och idéer möts över stads- och klassgränser är det oerhört viktigt att kulturen hålls levande i alla delar av landet.”