1% till Kulturen – Michael Johansson

Michael Johansson, Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

”Människan har alltid samlats kring konsten och kulturen. Redan innan vi kunde sätta ord på det så målade, musicerade och dansade vi. Det är helt enkelt ett sätt för oss som individer att skapa gemenskap, ett sätt för oss att känna tillhörighet och trygghet. Det är genom konsten och kulturen vi kan börja närma oss vad det innebär att vara människa, något som på många sätt är mer än att bara vara en kropp av kött och blod.

Börjar vi trots detta tumma på förutsättningarna för konsten och kulturen så skapar vi en kedjereaktion som påverkar så mycket mer än vad vi kan tro. Vi kommer att sluta oss och bli oförnuftiga, så sakteliga bryter vi ned oss själva och varandra.

Konsten ger oss en möjlighet att uttrycka våra känslor, den låter oss glädjas, sörja, känna ilska och allt däremellan. Den låter oss förstår vad det är att vara människa, jag vill till och med påstå att det är det som gör oss till människor. Därför är det viktigt att vi satsar på kulturen.”

Bild: Jonas Jörneberg