1% till Kulturen – Max Låke

Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik

“Det är i tron på framtiden vi föder visionerna för morgondagens samhälle. Tron på ett samhälle där det finns plats för alla och där kulturen som välfärdsområde är en självklarhet.

I tider av besparingar bör vi tvärtom våga bygga ut, utveckla och stärka kulturella verksamheter och inte minst kulturskolan. Kulturskolan har ett fundamentalt välfärdsvärde. Den har kraften att ge barn fantastiska upplevelser, gemenskap och kunskap för livet.

Jag skulle vilja att alla barn i alla kommuner automatiskt erbjuds en kulturskoleplats och att de som inte vill medverka aktivt ska tacka nej till sin plats. Det skulle innebära att varje barn och varje familj medvetet har gjort ett ställningstagande i fråga om musik, dans, teater, film och form mm. Vi måste arbeta för att kulturell aktivitet ska vara en självklarhet i varje människas liv.

1% av statsbudgeten skulle kunna ge en injektion i den nya generation som ligger i startgroparna och ska ta sina första steg som kulturutövare och kulturpublik.

Det skulle dessutom sända en stark signal om hur vårt samhälle värderar konst och kultur både nationellt och internationellt. En signal om tro på framtiden.”

Foto: Urban Wedin