1% till Kulturen – Mattias Brunn

Mattias Brunn, Skådespelare/Dramatiker/Regissör, Konstnärlig ledare Folkteatern Gävleborg

“I en tid av motsägelsefulla strömningar och uttalanden blir ständigt konsten och kulturen det enklaste slagträt, det självklart utmålade parasiterande verksamheten som måste ses över alternativt skäras bort från samhällskroppen till fördel andra fält och utgifter. Att demokratin föddes som filosofisk och konstnärlig tanke känns främmande och långt borta, och följaktligen även
diskussionen kring vikten av ett aktivt och rikt kulturliv.

Konst och kultur ska inte relativiseras. Det ska aldrig bli vi mot dem eller icke lönsamt mot myten om den ständiga tillväxten. Den ska inte styras och renas till fördel för nationalistiska intressen. Konsten ska existera som vårt fria filosofiska, mänskliga, drömmande och kreativa jag, som ett kitt i våra medvetanden där vi inte kan uttrycka oss i mätbarhet eller i nyttoperspektiv.

Konsten ska stå i sin egen rätt och vara en plats där jag får förflytta min tanke och min känsla och ta mig till platser jag inte förväntar eller förberett mig på.

Ett rikt samhälle prioriterar människors behov av variation i uttryck, dialog, form och handling. En rik kultur spelar en roll i människan på ett sätt som aldrig ska underskattas, utan stärkas.”