1% till Kulturen – Marita Jonsson

Marita Jonsson ägare till Körsbärsgårdens Konsthall och Skulpturpark i Sundre på södra Gotland

“Just hemkommen från Konstbiennalen i Venedig där hundra länder ställer ut och där budskapet är att vi människor måste agera nu: mot miljöförstöringen, mot klimatförändringarna och de miljontals människor som är på flykt undan planetens ekologiska kollaps, mot växande fascism och nya totalitära stater. De konstnärliga verken får oss att förstå och intuitivt begripa, de tar tag i oss på ett annat sätt än vetenskapliga utredningar och politiska utfästelser förmår.

Det är det som ett förstärkt statligt kulturstöd kan innebära. En satsning på all den kreativitet och fantasi som finns bland konstnärer, musiker, skådespelare, filmare, författare, dansare; allt det som skapas och sker just nu, och som får oss att förstå vad det innebär att vara människa.

Statens nuvarande kulturanslag hjälper regionerna att vidmakthålla de viktiga länsfunktionerna, länsmuseum, länsteater, länsmusiken, länsbibliotek, film och länshemslöjden, men räcker oftast inte till mer. Med utökade medel skulle även föreningsstyrda kulturorganisationer, stiftelser och privata initiativ vad gäller samtida kulturyttringar kunna stöttas, ges möjlighet att förverkliga sina idéer. Också när de finns i glesbygd.”

Foto: Helga Jonsson