1% till Kulturen – Maria Lantz

Maria Lantz, rektor Konstfack

“Ja, vårt land behöver 1% av våra allmänna medel för fri kultur. Varför?
Kulturens och konstens rum ska ses som våra gemensamma platser för utprovande, testande, fantiserande. Det är ytterst viktigt att de förblir fria, i händerna på utövarna och att de inte programmeras och styrs till sitt innehåll. Däremot ska alla konstnärer kunna ta ansvar för det de gör: Att på en scen säga ”jag ska döda dig din jävel” måste ha ett syfte – men poängen är att vissa saker kan sägas på en scen, men inte på gatan. Nyttan med konsten är just detta – att den kan gestalta den fria tankens utlöpare i konsten rum, såsom galleriet, konsthallen, filmen, romanen, musiken. Gränser mellan fantasier, gestaltningen av dessa och verkligheten är dock ständigt i kontakt. Här uppstår ibland förvirring och konflikt, vilket leder till debatt och utveckling, empati och till nya insikter. I en tid av stora etiska och miljömässiga utmaningar behöver vi detta mer än någonsin.”