1% till Kulturen – Macarena Dusant

Macarena Dusant, konstvetare, textförfattare och redaktör på den digitala kulturplattformen Kultwatch.se

“Jag tror starkt att kultur, och speciellt konst, gör världen större och rikare. Men vi måste bli bättre på att få politiker att förstå vikten av att satsa mer på kulturen. Det är trots allt kulturen som gör att vi kan formulera olika sätt att förstå världen runt omkring oss och vår plats i världen. Jag vet att det finns en mängd tjänstepersoner som i sitt arbete måste formulera, lära och även försvara kulturen till sina lokala politiker. Jag har varit i kontakt med tjänstepersoner där mycket av deras arbetstid går ut på att försvara den fria kulturen. Fri från politisk styrning, fri från instrumentalisering, fri från liberal marknadslogik, fri från att användas för gentrifieringsprojekt. Vi aktörer inom kulturen behöver bli bättre på att kräva mer från våra politiker. Fler behöver intressera sig för och engagera sig i kulturpolitik. Fler måste förstå kulturen som ett demokratisk rättighet i samhället.

Att få fler att se kulturen, och speciellt konsten, som en demokratisk rättighet innebär mer än information till allmänheten. Det innebär även ett arbete att fler ser kulturen som en självklar del av sitt vardagliga liv. Därmed behöver fler grupper i samhället engagera sig i kulturen överlag. Men det finns trösklar som måste raseras. Det innebär att utmana och motverka exkluderingsmekanismer, elitism, maktstrukturer och nepotism inom kulturen.

Många tror att kulturen utövas endast i finrummen. Men kulturskapandet och kulturdeltagandet sker överallt, från ungdomars engagemang i poesi och spoken word i orten till ungdomsgårdars musikstudio till skapandet av Fanzines till självorganiserade konstgrupper till autonoma kulturhus till kulturföreningar och så vidare.

Jag tror också på att vi måste ha en helhetsperspektiv på demokratiseringen av kultursektorn. Det pågår kultur överallt och det behövs fler plattformar, bibliotek, fritidsgårdar, ungkulturhus, pedagoger, konsthallar och museer som kan erbjuda möjligheter för fler ska engageras sig och fortsätta vara del av kulturen.

Det krävs reformer och vi medborgare kan påverka. Det är ju upp till oss att engagera oss kulturpolitiskt för kulturens självklara plats i samhället. För 1 % av statsbudgeten är grymt men vi kan väl bättre?”