1% till Kulturen – Lennart Lindgren

Lennart Lindgren, kulturskribent i Visby

“Det börjar med barnen…

Kulturens många uttryck väcker oss, får oss att kliva ur våra tankespår, får oss att upptäcka vår skaparkraft och kreativitet. Håller glädjen vid liv och fantasin.

Inte minst må vi betänka barnets naturliga kreativitet som ett viktigt spår att följa. Att så röja vägen uppåt i åldrarna när yttre begränsningar snävar in kreativiteten till förfång för individens och samhällets goda utveckling. Barnets rätt till kultur slås fast i FN:s Barnkonvention, liksom barnets rätt att komma till tals och bli lyssnade till.

För det börjar alltid med barnen. Där läggs grunden till ett samhälle och dess rika kulturliv. Som formar medmänsklig respekt och god livskänsla. Men det går trögt i backarna att få förståelse för kulturens kraft i samhället. 1 % till Kulturen är en god början. Men det krävs en fortsättning…”