1% till Kulturen – Lena Åberg Frisk

Lena Åberg Frisk, vd och konstnärlig ledare Uppsala Konsert & Kongress

“Kultur är en av samhällets viktigaste delar. Genom ett aktivt, tillgängligt och aktuellt kulturliv drivs vårt samhälle framåt. Värderingar blir ifrågasatta och växer sig starka, demokratin får själ genom konstnärliga uttryck, samhällets brister lyfts fram i ljus, kommenteras och får lösningar. Ett rikt och starkt kulturliv är inte en kostnad, det är en investering. För vårt samhälle, vår demokrati, vår samtid och vår framtid.”

Foto: Mehdi Bagherzadeh