1% till Kulturen – Kristín Bjarnadóttir

Kristín Bjarnadóttir, Ordförande Författarcentrum Väst

“Litteraturen är nog det mest hållbara materialet för brobygge mellan människor. Att möta en författare som talar ditt språk kan förvandla ditt liv.

Författarcentrum Väst utvecklar läs- och skrivprojekt för unga och vuxna, samarbeten med skolor och bibliotek och med nationella minoriteter.

Läslust och skrivlust så som den väcks genom projektet Jag skriver i dina ord, kan vara avgörande för att ungdomar vågar uttrycka sig och i förlängningen av det delta i ett demokratiskt samtal.”