1% till Kulturen – Karolina Modig

Karolina Modig, redaktör ICON Magazine, författare och skriver om konst för bl.a SvD och Konstnären

“Efter att under några år ha studerat forskning kring hur framför allt bild- och formkonst påverkar såväl individer som samhälle och näringsliv, tycks det märkligt att kulturbudgeten inte redan ligger på minst 1 procent. Att musik är nära kopplat till exempelvis matematisk utveckling är sedan länge känt, men forskning visar på kulturens effekter inom fler områden än så.

Att utsättas för bild- och formkonst på olika sätt kan bland annat få barn och unga att stärka sin förmåga till tolkning och kritiskt tänkande, ha positiv effekt på dementas minne, utveckla vår kreativa förmåga och få såväl individer som företag/organisationer att tänka nytt.

Konst/kultur bidrar till stärkt känsla av identitet och tillhörighet och bygger samhällsekonomi både på direkta och indirekta plan. I ett samhälle där otrygghet och upplevt utanförskap är en politisk angelägenhet, och som redan idag skriker efter innovationskraft och nytänkande, är dessa förmågor och utvecklingspotential oumbärliga. Konstnärligt skapande är en grund till kreativitet och innovation och ett samhälle där konst får utrymme bidrar till ökat eget skapande. Att ställa kultursatsningar mot satsningar på exempelvis utbildning, sjukvård, tillväxt eller trygghet kommer aldrig att vara en argumentation som håller, eftersom kulturen påverkar och måste vara del av alla dessa områden. Kultur är grundläggande för samhällsutvecklingen och bör alltid vara en högprioriterad del av de politiska satsningarna.”