1% till Kulturen – Justina Hüll

Justina Hüll, Redaktör och journalist OTW & frilansskribent

“Allt för ofta har kulturen fått ställa sig åt sidan till förmån för det evangelium vi lever våra liv efter i vårt lilla land – funktionen. Och allt för ofta låter vi vår funktion definiera oss istället för att låta vår kultur bejaka vilka vi är.

Att kulturbudgeten bör uppgå till 1 procent av statsbudgeten handlar inte om att inte förstå att livsviktiga samhällsorgan behöver prioriteras i händelse av kris och kaos som många felaktigt verkar tro. Det handlar om att förstå vad kulturen faktiskt gör för ett samhälle. Vilken funktion den fyller, om man så vill.

Att förstå hur samhällen som brister i förståelse, kunskap och kommunikation kan gynnas av universella språk som förenar oss i känsla och passion. Hur den genom ett drabbande ögonblick, ett slående konststycke, kan bryta ner det som separerar oss och bygga upp vår gemensamma själ. Hur vi tillåts drömma om en gemensam framtid.

Och för att alla ska kunna bli en del av den framtiden måste den bli tillgänglig och uppnåelig för alla. Alla yrkeskonstnärer och alla yrkeskonstnärer som ännu inte har fötts.

Kulturens funktion är att den är just livsviktig. Livsviktig för utvecklingen av ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Den utgör själva grunden för yttringar av normer och tänkanden i samhällen. Och i dessa tider – vad kan vara mer funktionellt än det?”