1% till Kulturen – Jan Nordwall

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund

“Tillgång till ett rikt kulturutbud i hela landet, med en mångfald av olika uttryck, är grundläggande för människors personliga utveckling, för folkbildningen och för ett samhälle som håller ihop. Kulturens betydelse för en god demokratisk utveckling av det svenska samhället kan inte överskattas. Kunskapen om och tillvaratagandet av kulturarvet, är grundläggande. Vi måste veta var vi kommer ifrån för att veta vilka vi är och vart vi är på väg. En satsning på kulturen är en satsning på framtiden, på en socialt hållbar utveckling av samhället.”