1% till Kulturen – Isak Bergström

Isak Bergström, folkmusiker, projektledare, debattör & aktivist

“Utan att låsa fast kulturs värde och mening vid något specifikt syfte eller nytta är det utan tvekan så att kultur har möjligheten att göra människor friare, öppnare och rikare i sig själva och i sin samvaro med sina medmänniskor och i den värld vi lever i. Exakt vilka sådana konkreta värden det i slutändan ger att vi rent ekonomiskt investerar i kulturen är och förblir omätbart. Men om vi INTE vågar eller förmår satsa på kulturen kan vi dock vara säkra på att förutsättningarna för allt från människors tillfredsställelse, självinsikt, motstånd mot all form av rasism, fascism och intolerans försämras. För varje krona vi inte i hela Sverige och för alla människor investerar i fria, levande och inkluderande kulturuttryck och utövare, så har vi lämnat mer spelrum för inskränktheten, intoleransen och hatet. Kulturen behöver större och bättre möjligheter jämfört med idag att bli en del av fler människors vardag. Låt 1% bli en miniminorm för kulturens del av statsbudgeten!”