1% till Kulturen – Ingrid Fransson

Ingrid Fransson, VD/verksamhetsledare Bibu – scenkonstbiennal för barn och unga

“I Barnkonventionen står det bland annat att ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.” När nu Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020, behöver vi också arbeta med de demokratiska frågorna som rör tillgången till konstupplevelser för alla barn och unga. Kultur är inte en kostnad utan en investering – en investering i att låta unga människor genom konsten få verktyg att uttrycka sina åsikter, känslor och tankar, att reflektera och analysera. Genom att höja kulturbudgeten till 1% ökar också möjligheten att kunna ge kunskap genom konst.”